Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Virtauksen parantaminen salmessa

Toteuttaja: Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite: Haavainen, Lokalahti

Lokalahdella sijaitsevan Haavaisten salmen virtauksen parannus ruoppauksen avulla. © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry

Kuvaus

Lokalahdella, Uudenkaupungin eteläpuolella sijaitsevan Haavaisten salmen virtauksia on parannettu salmen itäpuolen ruoppauksien avulla. Kaikkiaan 250 metrin matkalta imuruopattiin matalaksi liettynyttä ja kasvillisuuden rehevöittämää aluetta. Veden virtaama on toimenpiteen seurauksena parempi nyt myös matalan veden aikana. Samalla ruopattu väylä merkittiin veneliikenteen helpottamiseksi.

Hyödyt

Haavaisten salmen siltapenger hidastaa veden virtausta, millä on tutkimusten mukaan huomattavat ympäristövaikutukset sekä paikallisesti että laajemmin. Ruoppaus avasi väylää ja virtaus Haavaisten ja viereisen Tuppiluodon välillä parani. Toimenpide estää liettymisen ja mataloitumisen jatkumisen.

Taustatiedot

Toimenpide on jatkoa yhdistyksen EAKR-projektille, joka on toteutettu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Uusikaupunki tuki hanketta 1000 eurolla. Pitkän ajan tavoite on, että silta uusitaan ja virtaus paranee. Suunnittelutyö on aloitettu Leader Ravakan tuella.

© Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry   © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry 

Yllä olevissa kuvissa Haavaisten saaren ja Tuppiluodon välinen salmi ennen toimenpiteitä, vuonna 2006, ja ruoppauksen jälkeen asennetut väylämerkit.

Lisätietoja

Nimi: Liisa Isomaa   ●  Sähköpostiosoite: liisomaa ( at ) gmail.com   ●  Kotisivu: www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys.fi