Tietoisuuden lisääminen ja viestintä

Tietoisuuden lisääminen ja viestintä

Monet vesiensuojelutoimet ovat riippuvaisia kansalaisten tuesta ja aktiivisuudesta.  Viestinnällä on suuri merkitys minkä tahansa toimien onnistumisen kannalta – oli kyse sitten resurssien kohdistamisesta rakentamiseen tai jäteveden käsittelyjärjestelmien saneeraukseen, ympäristöystävällisistä kuluttajavalinnoista tai aktiivisesta osallistumisesta vesien suojeluun. Onnistuminen on tavallisten ihmisten tietoisuuden, tietämyksen ja toiminnan varassa. Viestintä ja koulutus ovat muutoksen tärkeimmät työkalut. Tämä on erityisen merkityksellistä paikallisella tasolla, jolla onnistuminen riippuu usein ruohonjuuritason tuesta ja toiminnasta.

Tällä sivulla on tietoa, esimerkkejä ja suosituksia seuraavista työkaluista:

Jos haluat ehdottaa uutta työkalua tämän teeman alle, ota yhteyttä!