Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Jätevedenpuhdistamon aktiivilieteprosessin tehostaminen

Toteuttaja: Turun Seudun puhdistamo Oy   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite: Polttimonkatu 2, Turku, Suomi

Uusi energiankulutusta ja typenpoistoa optimoiva ohjausjärjestelmä.© Turun seudun puhdistamo Oy

Kuvaus

Jätevedenpuhdistamolla otettiin vuonna 2015 käyttöön yhdellä linjalla uusi energiankulutusta ja typenpoistoa optimoiva ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmä perustuu uudenlaiseen mittaustekniikkaan ja ohjausfunktioon. Koeajo onnistui, ja vuoden 2016 aikana menetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kaikilla linjoilla.

Hyödyt

Täysimittaisen mittauksen ja ohjausfunktion käyttöönoton jälkeen arvioidaan ammoniumtyppipitoisuuden laskevan 15 % ja näin saadaan vuosikuormituksen vähenemäksi vuositasolla laskettuna keskimäärin noin 15 tonnia. Ilmamäärän tarpeen pieneneminen tarkoittaisi vuositasolla 450 000 kWh:n sähkönkulutuksen laskua.

Taustatiedot

Turun seudun puhdistamo Oy tuottaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistusta kustannustehokkaasti. Toiminta on tehokasta ja toimintavarmaa ja sitä kehitetään edelleen. Energian ja kemikaalien kulutusta optimoidaan puhdistusvaatimusten kanssa.

Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Yhtiön hankkeet esiselvitetään tarkoituksenmukaisesti taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten kokonaisedullisuuden varmistamiseksi. Yhtiö huomioi toimintaansa kehittäessään Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet.

Lisätietoja

Nimi: Jarkko Laanti   ●  Sähköpostiosoite: jarkko.laanti (a) turku.fi   ●  Kotisivu: http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/