Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Kuivakäymälöiden jätevesien suodatusjärjestelmä Kaunissaaressa

Toteuttaja: Helsingin kaupunki, liikuntavirasto   ●   Vuosi: 2010   ●   Osoite: Kaunissaari, Sipoo, Suomi

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on teettänyt kuivakäymälöiden jätevesien imeytys- ja suodatusjärjestelmän Sipoon saaristossa sijaitsevaan Kaunissaareen.

Kuvaus

Kaunissaari on hyvin suosittu ulkoilualue, jossa vierailee erityisesti kesäkuukausien sesonkiaikana viikoittain tuhansia ihmisiä. Toimiva vierassatama takaa suuret määrät vierailijoita, jotka toisaalta rasittavat saaren ympäristöä.

Hyödyt

Asentamalla saaren kuivakäymälöihin jätevesien imeytys- ja suodatusjärjestelmän saadaan Kaunissaaren pintavalunnan ja jätevesien aiheuttamaa saastumista vähennettyä. Toimenpide vähentää ravinteiden huuhtoutumista maastoon ja Itämereen.

Taustatiedot

Lisätietoja

Nimi: Hannu Airola   ●  Sähköpostiosoite: hannu.airola (a) hel.fi   ●  Kotisivu: www.hel.fi/liv