Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Jätevedenpuhdistamoiden energiatehokkuuden alueellinen suorituskyky

Toteuttaja: Berliinin teknillinen yliopisto   ●   Vuosi: 2018   ●   Osoite:

© IWAMA - Interactive Water Management projectJätevedenpuhdistamoiden energiatehokkuuden alueellinen suorituskykyvertailu suhteessa ravinteidenpoistoon valottaa nykytilannetta ja kehityssuuntia Itämeren alueen jätevedenpuhdistamoilla. Yli 65 puhdistamoa osallistui vertailun tekoon omalla suorituskykydatallaan. Tämä mahdollisti useiden laitoksille tulevan jäteveden parametrien arvioinnin sekä puhdistustehokkuuden arvioinnin suhteessa energiankulutukseen sekä -tuotantoon jätevedenpuhdistamoilla eri Itämeren maissa. Työ sisälsi syöttödatan harmonisoinnin raportoinnin aluellisten erojen huomioimiseksi. Työn osana määriteltiin puhdistusprosessia kuvaavat avainluvut.

Tiedot kerättiin Ruotsista, Suomesta, Venäjältä, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Valko-Venäjältä ja Saksasta. 

Kuvaus

Koko raportti (Key figure data for energy benchmark) on ladattavissa hankkeen tuotoksista IWAMAn nettisivuilta: www.iwama.eu.

Katso tarkemmin englanninkielinen Bank of Actions!

Accumulative specific energy consumption [kWh/PE(COD,120 ·a)] in the WWTPS around the Baltic Sea region. © IWAMA - Interactive Water Management project

Hyödyt

Taustatiedot

Jätevedenpuhdistamoiden energiatehokkuuden alueellinen suorituskykyvertailu toteutettiin Itämeri Interreg -rahoitusohjelman 2014-2020 rahoittamassa IWAMA-hankkeessa (Interactive Water Management). Itämerihaaste teki tiivistä yhteistyötä IWAMAn kanssa. Hankkeen työ keskittyi vesihuoltoalan osaamisen kehittämiseen ja pilotti-investointeihin energiatehokkuuden ja lietteenkäsittelyn tehostamiseksi. Kaikki hankkeen aktiviteetit tähtäsivät Itämeren meriympäristön tilan parantamiseen vähentämällä ravinnekuormitusta, optimoimalla jätevedenkäsittelylaitosten energiankulutusta, kouluttamalla vesialan työntekijöitä ja varmistamalla tiedon ja osaamisen siirtyminen. Kaikki IWAMA-hankepartnerit liittyivät Itämerihaasteen kumppaniverkostoon.

© IWAMA - Interactive Water Management project

Lisätietoja

Nimi: Stefan Rettig   ●  Sähköpostiosoite: stefan.rettig(a)tu-berlin.de   ●  Kotisivu: http://www.siwawi.tu-berlin.de/menue/startseite/parameter/en/