Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Luonnonmukaista hulevesien käsittelyä biosuodatuksella

Toteuttaja: Helsingin kaupunki   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite: Metsäläntie 2, Helsinki, Suomi

© Kaisa Rosqvist / CITYWATER, Helsingin kaupungin ympäristökeskusBiosuodatukseen perustuva luonnonmukainen hulevesien käsittelyrakenne toteutettiin Maunulanpuistoon. Sen tarkoituksena on puhdistaa sade- ja sulamisvesiä ja parantaa Haaganpuron veden laatua.

Kuvaus

Sade- ja sulamisvedet vilkkaasti liikennöidyltä valuma-alueelta johdetaan laskeutusaltaaseen, jossa suuri osa kiintoaineksesta laskeutuu pohjalle. Seuraavaksi vesi virtaa biosuodatusalueelle, johon muodostuu allas jossa kasvit ehtivät sitoa vedestä ravinteita ja raskasmetalleja. Tämän jälkeen vesi suodattuu hitaasti kasvuston alla olevien hiekkakerrosten läpi, ja mikrobitoiminta sitoo hiekkaan haitallisia aineita. Lopulta puhdistettu vesi syötetään hulevesiviemärillä laskuojaan ja edelleen Haaganpuroon.

Hyödyt

© Kaisa Rosqvist / CITYWATER, Helsingin kaupungin ympäristökeskusValuma-alue on raskaasti liikennöity ja asvaltoitu, joten sieltä purkautuvista sade- ja sulamisvesistä on mitattu toisinaan korkeita kiintoaineksen, ravinteiden ja öljyn pitoisuuksia, jotka ovat joutuneet Haaganpuroon. Tällainen kuormitus on haitallista puron kalakannoille (esim. taimen) ja muille vesieliöille. Biosuodatusrakenne on ensimmäinen laatuaan Helsingissä. Sen yhteyteen on toteutettu myös opastaulu, jossa kuvaillaan rakenteen toiminnallisuutta ja tavoitteita sekä kaupunkien tulevaisuudessa kohtaamia hulevesiongelmia paikallisille asukkaille. Sademäärät tulevat kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä ja toisaalta kaupunkialueet tulevat tiivistymään.  

Taustatiedot

EU LIFE+ -ohjelman rahoittama CITYWATER - Benchmarking water protection in cities -hanke toteutti luonnonmukaisen hulevesirakenteen. Hankkeen tavoitteena (20120-2015) oli tukea ja toteuttaa kunnianhimoisia vesiensuojelutoimia. Ratkaisu myös toteuttaa osaltaan Helsingin kaupungin hulevesistrategiaa, jonka tavoitteena on muuttaa hulevesien hallinta kestäviin ratkaisuihin perustuvaksi, jolloin hulevedet ensisijaisesti imeytetään niiden syntypaikalla.

Lisätietoja

Nimi: Kajsa Rosqvist   ●  Sähköpostiosoite: kajsa.rosqvist (a) hel.fi   ●  Kotisivu: www.hel.fi