Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Häppilännotkon hulevesisuunnitelma

Toteuttaja: Turun kaupunki   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite: Hirvensalo, Turku

Hulevesikosteikon rakentamissuunnitelma toteutetaan uuden asuinalueen rakentamisen edetessä. © City of Turku

Kuvaus

Hirvensalossa, Turussa, sijaitseva Illoistenjärvi on pieni ja kärsii rehevöitymisestä. Ympäröivän alueen maankäytössä tapahtuu lähivuosina suuria muutoksia, kun sen pellot ja metsäalueet muutetaan asuinalueiksi. Tämä lisää hulevesien muodostumista, mutta rakennusvaiheessa on myös mahdollista, että järveen ajautuu sedimenttejä ja niiden mukana ravinteita. Myös riski haitallisten aineiden pääsystä järveen on olemassa.

Peippolanojaan rakennettava kosteikko auttaa hallitsemaan lisääntyviä hulevesiä ja muita edellämainittuja riskejä, ja estää Illoistenjärven veden laadun heikkenemisen. Kosteikkosuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja kosteikko rakennettaneen samanaikaisesti alueen infrastruktuurijärjestelyjen yhteydessä.

Hyödyt

Kosteikko auttaa pysäyttämään hulevesien mukana kulkevat ravinteet ennen kuin ne joutuvat Illoistenjärveen. Kosteikon kasvillisuus sitoo ravinteet ja hidastaa veden viratusta, jolloin vedessä kulkevat hiukkaset vajoavat kosteikon pohjalle. Illoistenjärven vesi laskee Itämereen, joten ravinteiden pysäyttäminen hyödyttää myös merta.

Taustatiedot

Suunnitelman teko oli vapaaehtoista ja sen tavoitteena on parantaa Illoistenjärven ja välillisesti Itämeren tilaa. Kosteikkosuunnitelma tehtiin osana CITYWATER-projektia.

Lisätietoja

Nimi: Olli-Pekka Mäki, Director of Environmental Protect   ●  Sähköpostiosoite: olli-pekka.maki ( at ) turku.fi   ●