Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Yleisön osallistamisen tärkeys jätevedenkäsittelyssä

Toteuttaja: Environmental Center for Administration and Technology (ECAT-Lithuania)   ●   Vuosi: 2016   ●   Osoite:

© ECAT LithuaniaKaksi yleisötilaisuutta järjestettiin tietoisuuden lisäämiseksi paikallisille yhteisöille. Teemoina olivat jäteveden asianmukainen käsittely, Itämeren suojelu sekä kansalaisten osallisuus ja aktiivinen toimiminen tällä alueella. Asiantuntijoita Kaunasin kunnasta ja paikallisesta jätevedenpuhdistamosta sekä konsultteja alueen terveystoimistosta (Kaunas District Public Health Office) osallistui molempiin tapahtumiin.

Kuvaus

Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Kaunasin kunnan kanssa. Osallistujat eivät ainoastaan saaneet teoreettista tietoa vesien käsittelystä, jätevesien puhdistamisesta ja ajankohtaisista ympäristöongelmista mutta pääsivät myös keskustelemaan kasvokkain paikallisista ongelmistaan kunnan ja vesilaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Aktiviisia keskusteluja käytiin kansalaisten osallisuudesta jätevedenkäsittelyssä.

Hyödyt

© ECAT LithuaniaOsallistujat saivat hyvän käsityksen omasta vastuustaan turvallisen ympäristön varmistamiseksi ja ideoita, mitä voivat tehdä itse jätevedenkäsittelyn varmistamiseksi.

Taustatiedot

Aktiivinen kansalaisten osallistaminen ja tukeminen on hyvin tärkeää vesipolitiikan ja vesien käsittelyn toteuttamiseksi onnistuneesti. Jokaisella henkilöllä on merkittävä rooli Itämeren suojelussa ja ihmisten täytyy toteuttaa toimia tai valintoja vähentääkseen ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta Itämereen, ja meren tilan parantamiseksi. Siksi tietoisuuden lisääminen ja kansalaisten ympäristökasvatus on yksi tärkeimmistä tavoista osallistaa ihmisiä ja saada heidät toimimaan aktiivisesti omassa elämässään.

Lisätietoja

Nimi: Lina Gelažiene   ●  Sähköpostiosoite: lina ( at ) ecat.lt   ●  Kotisivu: http://www.ecat.lt