Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Kestävää vedenkäyttöä edistämässä

Toteuttaja: AS Tallinna Vesi   ●   Vuosi: 2016   ●   Osoite: Ädala 10, Tallinna, Viro

AS Tallinna Vesi (vesilaitos ja jätevedenpuhdistamo Tallinnassa) panostaa laajasti ympäristötietoisuuden lisäämiseen tukeakseen valistunutta ja kestävää vedenkäyttöä.© AS Tallinna Vesi

Kuvaus

AS Tallinna Vesi tuottaa asiakkailleen puhdasta juomavettä ja puhdistaa jätevedet. Tämän lisäksi se panostaa monin tavoin suuren yleisön ympäristötietoisuuden kasvattamiseen erityisesti hanaveden käytön, puhtaan veden ja kestävän vedenkäytön osalta.

Ympäristötietoisuus tekee ihmisistä valveutuneempia kuluttajia. AS Tallinna Vesi on toteuttanut lukuisia toimenpiteitä tukeakseen tätä kehitystä: kampanjoita, toimintaan kannustavia tempauksia, avoimien ovien päiviä sekä vierailuja, joissa esitellään vesilaitoksen työtä. Yrityksen työntekijät käyvät tekemässä erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa ympäristökasvatustyötä kouluissa ja lastentarhoissa, ja kertoo veden kierrosta, kulutuksesta ja laadusta. Suurta yleisöä aktivoidaan monin tavoin, toimin ja yhteistyön kautta:

Yrityksen järjestämät avoimien ovien päivät ja vierailumahdollisuudet ovat suosittuja. Vuonna 2015 yli 3000 ihmistä osallistui opastetuille kierroksille. Kevään 2015 avoimien ovien päivässä vieraili 150 ihmistä, ja lähes 400 ihmistä kävi Ülemisten vesilaitoksella elokuussa 2015, kun avoimien ovien päivä järjestettiin urheilutapahtuman yhteydessä.

AS Tallinna Veden henkilökunta järjestää vuosittain ryhmäkeskusteluja lastentarhoissa ja kouluissa veden kierrosta, siitä miten vettä voi säästää ja miten estetään viemäriverkoston tukkeutuminen. Vuoden 2015 aikana keskusteluihin osallistui lähes 1500 oppilasta. Lisäksi yritys järjesti Tallinnan ympäristöprojektiin liittyen vuosien 2015 ja 2016 aikana 16 retkeä jätevedenpuhdistamolle ja 63 retkeä vesilaitokselle. Näihin osallistui Tallinnan kouluista 1822 oppilasta, jotka olivat 7-18 -vuotiaita.

AS Tallinna Vesi on myös tuottanut monia vesiin ja ympäristökasvatukseen liittyviä materiaaleja lapsille ja opettajille: esimerkiksi luonnontieteiden opettajille tarkoitettu, kansallisen opetussuunnitelman mukainen ”Sininen luokka” -materiaalikokonaisuus. Lastentarhoihin ja alakouluihin tarkoitettuja ovat mm. Tilgu-pelikortit ja -puuhakirja. Lisäksi elokuussa 2015 järjestettiin opettajille suunnattu infopäivä, jossa materiaaleja esiteltiin. Päivän ohjelmaan osallistui lähes 100 opettajaa ympäri Viroa.

Vuoden 2016 alusta AS Tallinna Vesi aloitti yhteistyön Healthy Estonia Association:in kanssa kasvattaakseen tietoa erityisesti hanavedestä. Yhteistyökampanjan viesti nuorille on: ”Hanavesi kaunistaa. Tupakointi ja juominen tekevät sinusta ruman.” Yritys kannustaa muutenkin ihmisiä käyttämään hanavettä ja kampanjoi viestillä ”Hanavesi ON juomavettä” kiinnittääkseen huomion hanaveden hyvään laatuun. Yhteistyötä on tehty myös ravintoloiden kanssa – ”Pyydä hanavettä!” – jotta ihmiset rohkenisivat juoda hanavettä myös ravintoloissa syödessään. Lisäksi avattiin yleisön käyttöön tarkoitettu, avoin hanavesipiste Tallinnan lentokentälle.

Vuonna 2011 vain 48 % tallinnalaisista luotti hanaveden juomakelpoisuuteen, kun vuoden 2015 lopussa prosenttiluku oli jo 86 %. Hanavesiprojektissa mukana olevat ravintolat löytyvät osoitteesta www.vesikraanist.ee .

© AS Tallinna Vesi     © AS Tallinna Vesi

 

Hyödyt

© AS Tallinna VesiTietoisuus johtaa parempiin valintoihin kuluttajana. Kun ihmiset ymmärtävät veden kierron ja tulevat näin valistuneemmiksi siitä, mitä kulutetulle vedelle tapahtuu, he perustavat myös valintansa ymmärrykselle omien valintojensa vaikutuksesta ympäristöön.

Valistunut yhteiskunta vähentää Itämereen joutuvaa kuormitusta.

Kampanjat lisäävät tietoisuutta siitä, mistä puhdas juomavesi tulee ja mihin jätevesi menee. Tietoisuutta lisäämällä kannustetaan ihmisiä vastuullisiin valintoihin ja veden kestävään käyttöön.

Taustatiedot

AS Tallinna Vesi on Viron suurin vesilaitos, jonka palvelut vaikuttavat kolmasosaan virolaisista ja kaikkiin Itämeren naapurina eläviin ihmisiin. Yritys ymmärtää liiketoimintansa vaikutuksen ympäröivään luontoon ja haluaa, että sen toiminta on linjassa myös asukkaiden intressien kanssa. Siksi se haluaa vaikuttaa positiivisesti ympäröivän luonnon tilaan ja asukkaiden hyvinvointiin. Vaikka se ei ole velvoitettu tekemään ympäristöviestintää ja -kasvatustyötä, se haluaa tehdä sitä, koska tietoisuus lisää vastuullisuutta, kestäviä valintoja ja tuo pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia mm. Itämeren tilaan.  

Lisätietoja

Nimi: Maris Neeme   ●  Sähköpostiosoite: maris.neeme ( at ) tvesi.ee   ●  Kotisivu: www.tallinnavesi.ee