Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Itämeri-aiheinen suomenkielinen opetusaplikaatio kouluille

Toteuttaja: SEA LIFE, Opetushallitus ja LevelUp   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite: Tivolitie 10 Helsinki, Suomi

Interaktiivinen pelisovellus Itämeren tilasta ja kalalajeista. © Erikoinen kalasoppa

Kuvaus

Erikoinen kalasoppa on interaktiivinen opetuspeli, joka on suunnattu erityisesti 7-luokkalaisille ja toteutettu biologian opetussuunnitelman perusteet huomioiden.

Pelin eri tasoilla matkataan läpi saariston ruovikoiden ja rakkoleväniittyjen aina aavalle ulapalle asti. Käyttäjä seikkailee kussakin tasossa eri kalalajin muodossa, auttaen kaloja selviytymään niiden arkisista huolista, kuten ravinnon hankinnasta ja petojen välttämisestä, mutta myös vesistöjä vaivaavista ongelmista, kuten happikadosta ja rehevöitymisestä.

Jokaisen pelitason alussa esitellään yksi kalalaji ja elinympäristö, josta kyseisen lajin voi löytää. Peliosuuden jälkeen seuraa aina lyhyt kysymysosuus, jossa pelaaja voi syventää tietämystään Itämeren kaloista ja niiden elämästä.

Hyödyt

Pelaamisen ja elämyksen kautta nuoret oppivat ymmärtämään Itämeren lajistoa ja elinympäristöjä sekä meren haurasta tilaa. SEA LIFE sai projektin myötä positiivista näkyvyyttä ja palautetta, sekä hyviä yhteistyökumppaneita.

Taustatiedot

Lisätietoja

Nimi: Markus Dernjatin   ●  Sähköpostiosoite: markus.dernjatin ( at ) sealife.fi   ●  Kotisivu: http://sealifeevents.fi/erikoinenkalasoppa/