Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Luonnonmukaista hulevesien käsittelyä biosuodatuksella

Toteuttaja: Helsingin kaupunki   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite: Metsäläntie 2, Helsinki, Suomi

© Kaisa Rosqvist / CITYWATER, Helsingin kaupungin ympäristökeskusBiosuodatukseen perustuva luonnonmukainen hulevesien käsittelyrakenne toteutettiin Maunulanpuistoon. Sen tarkoituksena on puhdistaa sade- ja sulamisvesiä ja parantaa Haaganpuron veden laatua.

Kuvaus

Sade- ja sulamisvedet vilkkaasti liikennöidyltä valuma-alueelta johdetaan laskeutusaltaaseen, jossa suuri osa kiintoaineksesta laskeutuu pohjalle. Seuraavaksi vesi virtaa biosuodatusalueelle, johon muodostuu allas jossa kasvit ehtivät sitoa vedestä ravinteita ja raskasmetalleja. Tämän jälkeen vesi suodattuu hitaasti kasvuston alla olevien hiekkakerrosten läpi, ja mikrobitoiminta sitoo hiekkaan haitallisia aineita. Lopulta puhdistettu vesi syötetään hulevesiviemärillä laskuojaan ja edelleen Haaganpuroon.

Hyödyt

© Kaisa Rosqvist / CITYWATER, Helsingin kaupungin ympäristökeskusValuma-alue on raskaasti liikennöity ja asvaltoitu, joten sieltä purkautuvista sade- ja sulamisvesistä on mitattu toisinaan korkeita kiintoaineksen, ravinteiden ja öljyn pitoisuuksia, jotka ovat joutuneet Haaganpuroon. Tällainen kuormitus on haitallista puron kalakannoille (esim. taimen) ja muille vesieliöille. Biosuodatusrakenne on ensimmäinen laatuaan Helsingissä. Sen yhteyteen on toteutettu myös opastaulu, jossa kuvaillaan rakenteen toiminnallisuutta ja tavoitteita sekä kaupunkien tulevaisuudessa kohtaamia hulevesiongelmia paikallisille asukkaille. Sademäärät tulevat kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä ja toisaalta kaupunkialueet tulevat tiivistymään.  

Taustatiedot

EU LIFE+ -ohjelman rahoittama CITYWATER - Benchmarking water protection in cities -hanke toteutti luonnonmukaisen hulevesirakenteen. Hankkeen tavoitteena (20120-2015) oli tukea ja toteuttaa kunnianhimoisia vesiensuojelutoimia. Ratkaisu myös toteuttaa osaltaan Helsingin kaupungin hulevesistrategiaa, jonka tavoitteena on muuttaa hulevesien hallinta kestäviin ratkaisuihin perustuvaksi, jolloin hulevedet ensisijaisesti imeytetään niiden syntypaikalla.

Lisätietoja

Nimi: Kajsa Rosqvist   ●  Sähköpostiosoite: kajsa.rosqvist (a) hel.fi   ●  Kotisivu: www.hel.fi