Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Muuntamoiden öljyvahinkoriskin vähentäminen

Toteuttaja: Turku Energia Oy   ●   Vuosi: 2011   ●   Osoite: Linnankatu 65, Turku, Suomi

Turku Energia teki selvityksen, paljonko yrityksellä on muuntamoita lähellä Turun vesistöalueita ja vähensi niiden öljyvahinkoriskiä.

Kuvaus

Selvitykseen valittiin mukaan 4-5 muuntamoa, joiden öljyvahinkoriskiä vähennettiin parantamalla suojausta muuntajien valuma-altailla. Jakelumuuntajien öljyvahinkoriskiä on vähennetty alle 50 metrin etäisyydellä sijaitsevien talousveden tuotantoon käytettävien pintavesien läheisyydessä.

Hyödyt

Jakelumuuntaja aiheuttaa ympäristöriskin, koska se voi vaurioituessaan vuotaa muuntajaöljyä maahan, josta öljy voi edelleen kulkeutua pilaamaan vesistöjä. Öljyä voi päästä maastoon joko äkillisen vian tai pitkäaikaisen vuodon seurauksena. Jakelumuuntajien pitkäaikaisilla öljyvuodoilla tarkoitetaan sellaisia öljyvuotoja, jotka syntyvät ilman äkillisiä vikatilanteita. Vuodot voivat johtua rakenneviasta tai osien ikääntymisestä. Äkilliset viat voivat olla joko muuntajan sisäisiä vikoja tai ulkoisia vaurioita. Muuntajan sisäisillä vioilla tarkoitetaan muuntajan sisäisen eristyksen pettämistä ja tästä aiheutuneita sisäisiä valokaaria. Öljyvuotoja syntyy, kun valokaaret puhkovat muuntajasäiliöön reikiä tai johtavat muuntajan räjähdykseen.

Muuntajien vaurioituminen on suhteellisen harvinaista, mutta vailla suojaa olevia pylväsmuuntajia on maastossa paljon ja näin riski vesistöjen saastumiselle on olemassa. Kun muuntajaöljyä joutuu vesistöön, on sen poistaminen tavallisesti hyvin hankalaa. Talousvettä pintavedestä valmisavien laitosten alueella muuntajien sijoittamiseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Taustatiedot

Toimenpiteet kuuluvat Turku Energian ympäristöohjelmaan ja raportoimme ohjelman toteutuksesta yhtiön vuosikertomuksessa.

Lisätietoja

Nimi: Minna Niemelä   ●  Sähköpostiosoite: minna.niemela (a) turkuenergia.fi   ●  Kotisivu: http://www.turkuenergia.fi/