Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Tuotantokosteikkojen testaus ja evaluionti

Toteuttaja: Trelleborgin kunta   ●   Vuosi: 2016   ●   Osoite: Algatan 13, Trelleborg, Sweden, Ruotsi

Trelleborgin kunta on rakentanut pilottivaiheen "tuotantokosteikkoja" kahden puron valuma-alueelle, joilta tulee korkea ravinnekuormitus.© Trelleborg

Kuvaus

Toisella alueella (Albäcken) arvioidaan 12 tuotantokosteikkoa, joissa on erilaiset kasvilajistot ja vedenkorkeudet, jotta nähdään paljonko erilaiset kosteikkorakenteet vähentävät tyyppeä ja fosforia, ja kuinka paljon biomassaa eri kosteikot tuottavat. Toisella alueella (Tullstorpsån) testataan, kuinka biomassan korjuu kosteikoilla kannattaa tehdä.

Hyödyt

Trelleborgissa on erittäin hyvä maatalousmaa, yksi Euroopan tuottoisimmista. Tuotantokosteikot voivat innostaa viljelijöitä kosteikkojen ennallistamiseen hyvin hedelmällisillä alueilla, tuottaa arvokkaita tuotteita ja samalla kierrättää ravinteita vedestä takaisin viljelysmaalle.

Taustatiedot

© Trelleborg

Lisätietoja

Nimi: Matilda Gradin   ●  Sähköpostiosoite: matilda.gradin (at) trelleborg.se   ●  Kotisivu: www.trelleborg.se