Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Biokaasua rantaan ajautuneista levämassoista

Toteuttaja: Trelleborgin kunta   ●   Vuosi: 2011   ●   Osoite: Smygehamn, Trelleborg, Ruotsi

Trelleborgissa rehevöitymisen seuraukset ovat näkyviä, kun rannat ja venesatamat peittyvät rihmamaisiin punaleviin. Tämä biomassa kerätään ja hyödynnetään raaka-aineena biokaasun tuotannossa kaksivaiheisessa biokaasulaitoksessa Ruotsin eteläisimmän kärjen läheisyydessä Smygehamnissa Trelleborgissa. © Trelleborg

Kuvaus

Leväbiomassan kaasutus on ollut toiminnassa vuodesta 2014 alkaen (pilottivaihe jo 2011 alkaen) ja se käsittelee 500-1000 m3 levää vuodessa. Sen rahoittivat EU Life -ohjelma (hanke Bucefalos), Hav och vatten ja Pohjoismainen investointipankki NIB. Trelleborgissa kerätty ja käsitelty levämassa sisältää n. 0,4 kg fosforia ja 7 kg typpeä tonnia märkäpainoa kohti. Jos 10 000 tonnia levää käsitellään, se sisältää siis 60 t typpeä ja 3,4 t fosforia. Tämä vastaa 110 000 l dieseliä.

Hyödyt

Rannoille ajautuneissa levämassoissa on typpeä ja fosforia. Keräämällä levät ravinteet poistetaan palautumasta mereen. Levistä tehdään uusiutuvaa eneriaa ja kaasuntuotannosta jäävä sivutuotemassa palautetaan viljelysmaalle lannoitteeksi. Rannat ovat Trellebogin kunnalle hyvin tärkeitä virkistyskäytön kannalta, ja puhtaat rannat ja puhdas meri ovat olennaisia alueen hyvinvoinnille. © Trelleborg

Taustatiedot

Lisätietoja

Nimi: Matilda Gradin   ●  Sähköpostiosoite: matilda.gradin (a) trelleborg.se   ●  Kotisivu: www.trelleborg.se