Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Opasvihko: Luonnonmukainen veneily - Naturligt båtliv

Toteuttaja: Suomen Navigaatioliitto ry   ●   Vuosi: 2009   ●   Osoite: Mannerheimintie 43, Helsinki, Suomi

Suomen Navigaatioliitto ry kokosi yhteistyössä Suomen Veneilyliiton, Suomen Purjehtijaliiton ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa ”Luonnonmukainen veneily” -opasvihkon, joka julkaistiin vuonna 2009 sekä suomeksi että ruotsiksi. Julkaisun perusteella on myös koottu opetusmateriaaliksi kalvosarja, jota käytetään laivurikursseilla. © Suomen Navigaatioliitto ry

Kuvaus

Järjestöllä on noin 150 opettajaa, jotka käyttävät opetuksessaan näitä materiaaleja. Ympäristöosio on päätetty ottaa tenttivaatimuksiin, ja siten se on sisällytetty opetusohjelmaan saaristomerenkulun kursseilla. Opetusohjelman sisältö noudattaa julkaisun sisältöä ja erityisesti siinä korostetaan paikallisia piirteitä ja näkökohtia; rannikolla ja sisävesillä omansa. Opettajat saavat hyödyntää materiaalia oman innostuksensa ja kiinnostuksensa mukaan. Liitto on suositellut oppaan käyttämistä jäsenseurojen kerhoilloissa alustuksen aiheena ja keskusteluun.

Suomen Navigaatioliitolla oli ollut pitkäaikainen haave omasta veneilijöille tarkoitetusta ympäristöoppaasta opetuskursseille. Liitto päätti koota oman materiaalinsa yhdessä Suomen Veneilyliiton sekä Suomen Purjehtijaliiton kanssa. Asiantuntija-apua yhdistykset saivat Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Hyödyt

Veneilijät saavat lisää tietoutta Itämerestä ja sen ympäristön tilasta. Ympäristöosion liittäminen opetusohjelmaan on merkittävä lisä veneilijöiden ympäristötiedon parantamisessa. Tietoisuutta lisäämällä vaikutetaan asenteisiin ja valintoihin.

Taustatiedot

Luonnonmukainen veneily -esite löytyy täältä!

Lisätietoja

Nimi: Heikki Rantanen   ●  Sähköpostiosoite: heikki.rantanen (a) saunalahti.fi   ●  Kotisivu: http://www.suomennavigaatioliitto.com/