Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Häppilännotkon hulevesisuunnitelma

Toteuttaja: Turun kaupunki   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite: Hirvensalo, Turku

Hulevesikosteikon rakentamissuunnitelma toteutetaan uuden asuinalueen rakentamisen edetessä. © City of Turku

Kuvaus

Hirvensalossa, Turussa, sijaitseva Illoistenjärvi on pieni ja kärsii rehevöitymisestä. Ympäröivän alueen maankäytössä tapahtuu lähivuosina suuria muutoksia, kun sen pellot ja metsäalueet muutetaan asuinalueiksi. Tämä lisää hulevesien muodostumista, mutta rakennusvaiheessa on myös mahdollista, että järveen ajautuu sedimenttejä ja niiden mukana ravinteita. Myös riski haitallisten aineiden pääsystä järveen on olemassa.

Peippolanojaan rakennettava kosteikko auttaa hallitsemaan lisääntyviä hulevesiä ja muita edellämainittuja riskejä, ja estää Illoistenjärven veden laadun heikkenemisen. Kosteikkosuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja kosteikko rakennettaneen samanaikaisesti alueen infrastruktuurijärjestelyjen yhteydessä.

Hyödyt

Kosteikko auttaa pysäyttämään hulevesien mukana kulkevat ravinteet ennen kuin ne joutuvat Illoistenjärveen. Kosteikon kasvillisuus sitoo ravinteet ja hidastaa veden viratusta, jolloin vedessä kulkevat hiukkaset vajoavat kosteikon pohjalle. Illoistenjärven vesi laskee Itämereen, joten ravinteiden pysäyttäminen hyödyttää myös merta.

Taustatiedot

Suunnitelman teko oli vapaaehtoista ja sen tavoitteena on parantaa Illoistenjärven ja välillisesti Itämeren tilaa. Kosteikkosuunnitelma tehtiin osana CITYWATER-projektia.

Lisätietoja

Nimi: Olli-Pekka Mäki, Director of Environmental Protect   ●  Sähköpostiosoite: olli-pekka.maki ( at ) turku.fi   ●