Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Rejektiveden käsittelyjärjestelmän pilotointi Tarton jätevedenpuhdistamolla

Toteuttaja: Tarton vesilaitos   ●   Vuosi: 2018   ●   Osoite:

© IWAMA - Interactive Water Management projectTarton vesilaitoksella on Viron toiseksi suurin jätevedenpuhdistamo. Anaerobinen lietteen mädätys on otettu käyttöön viime aikoina, mutta typpipitoinen rejektivesi johdetaan takaisin prosessiin, mikä lisää ulkoisen hiilenlähteen kulutusta. Täyden mittakaavan deammonifikaatioteknologia kehitettiin ja asennettiin puhdistamolle, ja puhdistamolla tehtiin lietteenkäsittelyn tekninen auditointi.

Kuvaus

Katso tarkemmin englanninkielinen Bank of Actions 

Hyödyt

Taustatiedot

Tarton vesilaitoksen deammmonifikaatioinvestointi toteutettiin Itämeri Interreg -rahoitusohjelman 2014-2020 rahoittamassa IWAMA-hankkeessa (Interactive Water Management). Itämerihaaste teki tiivistä yhteistyötä IWAMAn kanssa. Hankkeen työ keskittyi vesihuoltoalan osaamisen kehittämiseen ja pilotti-investointeihin energiatehokkuuden ja lietteenkäsittelyn tehostamiseksi. Kaikki hankkeen aktiviteetit tähtäsivät Itämeren meriympäristön tilan parantamiseen vähentämällä ravinnekuormitusta, optimoimalla jätevedenkäsittelylaitosten energiankulutusta, kouluttamalla vesialan työntekijöitä ja varmistamalla tiedon ja osaamisen siirtyminen. Kaikki IWAMA-hankepartnerit liittyivät Itämerihaasteen kumppaniverkostoon.

© IWAMA - Interactive Water Management project

 

Lisätietoja

Nimi: Kaido Pohako   ●  Sähköpostiosoite: kaido(a)tartuvesi.ee   ●  Kotisivu: www.tartuvesi.ee