Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Energiatehokkuuden maksimointi Gdanskin Wschódin jätevedenpuhdistamolla

Toteuttaja: Gdanskin vesilaitos   ●   Vuosi: 2018   ●   Osoite:

© Gdansk  Water Utilities / IWAMA - Interactive Water Management projectGdanskin vesilaitoksen pilotti-investoinnin tavoitteena oli kokeilla energia- ja kustannustehokasta konseptia yhdistämällä prosesseja, joissa tarvitaan vähän energiaa. Investointi sisälsi yhdistetyn anammox - rakennettu kosteikko -pilottilaitoksen ja jätevedenpuhdistamolle asennetut uudet energiamittarit. Tutkittu teknologia tähtää energiankulutuksen minimointiin orgaanisen aineksen ja ravinteiden poistamiseksi samalla kun uusiutuvan energian tuottamiseen käytetyn orgaanisen aineksen saanto prosessista maksimoidaan.

Kuvaus

Katso tarkemmin englanninkielinen Bank of Actions 

© Gdansk  Water Utilities / WAMA - Interactive Water Management project

Hyödyt

Taustatiedot

Pilotti-investointi toteutettiin Itämeri Interreg -rahoitusohjelman 2014-2020 rahoittamassa IWAMA-hankkeessa (Interactive Water Management). Itämerihaaste teki tiivistä yhteistyötä IWAMAn kanssa. Hankkeen työ keskittyi vesihuoltoalan osaamisen kehittämiseen ja pilotti-investointeihin energiatehokkuuden ja lietteenkäsittelyn tehostamiseksi. Kaikki hankkeen aktiviteetit tähtäsivät Itämeren meriympäristön tilan parantamiseen vähentämällä ravinnekuormitusta, optimoimalla jätevedenkäsittelylaitosten energiankulutusta, kouluttamalla vesialan työntekijöitä ja varmistamalla tiedon ja osaamisen siirtyminen. Kaikki IWAMA-hankepartnerit liittyivät Itämerihaasteen kumppaniverkostoon.

© IWAMA - Interactive Water Management project

Lisätietoja

Nimi: Monika Piotrowska-Szypryt   ●  Sähköpostiosoite: mszypryt ( at ) giwk.pl   ●  Kotisivu: www.giwk.pl