Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Elinikäisen oppimisen ohjelma jätevesioperaattoreille Virossa

Toteuttaja: Viron vesilaitosyhdistys EVEL   ●   Vuosi: 2017   ●   Osoite:

© EVEL / IWAMA - Interactive Water Management projectOsaamisen lisäämiseksi jäteveden käsittelyalalla Järvamaan ammattikoulutuskeskuksessa käynnistettiin uusi kaksivuotinen opintokokonaisuus puhdistamoiden operaattoreille syyskuussa 2017. Opinto-ohjelma suunniteltiin yhdessä Viron vesilaitosyhdistyksen (EVEL) ja Järvamaan ammattikoulutuskeskuksen (JKHK) kesken.

Katso tarkemmin englanninkielinen Bank of Actions 

Kuvaus

Katso tarkemmin englanninkielinen Bank of Actions 

Hyödyt

Taustatiedot

Elinikäisen oppimisen ohjema virolaisille jätevesioperaattoreille kehitettiin Itämeri Interreg -rahoitusohjelman 2014-2020 rahoittamassa IWAMA-hankkeessa (Interactive Water Management). Itämerihaaste teki tiivistä yhteistyötä IWAMAn kanssa. Hankkeen työ keskittyi vesihuoltoalan osaamisen kehittämiseen ja pilotti-investointeihin energiatehokkuuden ja lietteenkäsittelyn tehostamiseksi. Kaikki hankkeen aktiviteetit tähtäsivät Itämeren meriympäristön tilan parantamiseen vähentämällä ravinnekuormitusta, optimoimalla jätevedenkäsittelylaitosten energiankulutusta, kouluttamalla vesialan työntekijöitä ja varmistamalla tiedon ja osaamisen siirtyminen. Kaikki IWAMA-hankepartnerit liittyivät Itämerihaasteen kumppaniverkostoon.

 

© IWAMA - Interactive Water Management project

Lisätietoja

Nimi: Lauri Lagle   ●  Sähköpostiosoite: lauri.lagle(a)evel.ee   ●  Kotisivu: www.evel.ee