Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Seminaari Reducing the negative impact in the Baltic Sea basin

Toteuttaja: ECAT Kaliningrad   ●   Vuosi: 2016   ●   Osoite: 25 Gorkogo street, Kaliningrad

© ECAT KaliningradSeminaari järjestettiin Venäjän-Saksan Ympäristöpäivien yhteydessä, jotka järjestetään vuosittain Kaliningradissa aluehallinnon ja Saksan ympäristöhallinnon yhteistyönä. Tapahtumassa ECAT Kaliningrad oli järjestäjä ja koordinaattori Kaliningradin aluehallituksen puolesta.

Kuvaus

Seminaarissa keskusteltiin ajankohtaisista haasteista HELCOM:n Itämeren toimintaohjelman toimeenpanemiseksi. Yksi pääaihe oli jätevesien ja teollisen mittakaavan maatalouden päästöistä johtuvan rehevöitymisen vähentäminen. Kaliningradin alueella myös kuormituksen jakautuminen Itämeressä erilaisilta kuormittuneilta alueilta ja teollisesta toiminnasta on tärkeä asia, koska eräät kohteet ovat HELCOM:n kansainvälisessä valvonnassa "hot spot" -alueina. Seminaariin osallistui yhteensä 80 ihmistä edustaen mm. tutkimusta ja koulutusta, kansallisia ja alueellisia valvontaviranomaisia sekä kolmannen sektorin kansalaisjärjestöjä.

Hyödyt

© ECAT KaliningradSeminaarissa venäläiset ja saksalaiset asiantuntijat esittelivät erilaisia Kaliningradin alueella toteutettuja tutkimus- ja ympäristön tilan seurantatoimia. Tapahtumassa oli ainutlaatuinen tilaisuus jakaa kokemuksia, käytännön tietoa ja hyviä käytäntöjä Itämeren tilan parantamiseksi. Tapahtuma laukaisi myös uusien hankkeiden käynnistymisen.

On hyvin tärkeää parantaa tiedon jakamisen käytäntöjä. Siksi seminaarissa annettiin kahdeksan suositusta seuraaviin asioihin liittyen:

  • suora tiedonsiirto Kaliningradin alueen luonnonvara- ja ympäristöministeriön sekä Venäjän federaation luonnonvara- ja ympäristöministeriön välillä;
  • Kaliningradin alueen ympäristöön liittyvän tiedon julkistaminen;
  • merialuesuunnittelu;
  • jätevedenpuhdistamon rakentaminen ja käyttö;
  • teollisen mittakaavan maatalous;
  • maanviljelijöiden ja maatalouden asiantuntijoiden säännöllinen oppiminen ympäristövaatimuksiin liittyen;
  • Itämeren kuormittuminen taloudellisen toiminnan tuloksena ja
  • sedimenttien ruoppaus ja saastumisen ehkäiseminen.

Taustatiedot

Lisätietoja

Nimi: Ekaterina Latysheva, Olga Sheshukova   ●  Sähköpostiosoite: ecatk ( at ) mail.ru   ●  Kotisivu: http://www.ecatk.ru/