Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Suojavyöhykkeet joenvarsipelloilla

Toteuttaja: Turun kaupunki   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite: Puolalankatu 5 Turku, Suomi

Turun kaupunki vuokraa omistamiaan maatalousmaita paikallisille viljelijöille vesiensuojelullisin erityisehdoin.© City of Turku

Kuvaus

Turun kaupunki on yksi Suomen suurimmista maatalousmaan omistajista: se omistaa 2000 ha viljelymaata ja vuokraa 1600 ha siitä paikallisille viljelijöille. Maanomistajana kaupunki voi vaikuttaa paikallisen viljelyn kehittämiseen yhä vesistöystävällisemmäksi. Vuonna 2005 Turun kaupunki sisällytti peltojen vuokrasopimuksiin erityisehdon, jonka mukaan pelloille tulee tehdä erityisleveät suojakaistat. Suojakaistat ovat keskimäärin 15 metriä leveitä kasvillisuusvyöhykkeitä pellon ja vesistön välissä. Kaista vähentää toisaalta ravinteiden valumista veteen ja toisaalta eroosiota.

Tänä päivänä Aurajoen ja muiden Turun seudun jokien varsilla on arviolta 3 kilometriä suojakaistoja. Leveimmillään ne ovat 100 metrisiä. Käytännössä suojavyöhykkeen sijainti ja leveys määrittyvät pellon koon, kaltevuuden ja sijainnin mukaan, ja näistä päättää useimmiten kaupunki mutta monissa tapauksissa yhdessä viljelijän kanssa.

Hyödyt

CITYWATER-hankkeen osana tehdyssä kustannushyötyanalyysissä tutkittiin kahta peltoaluetta. Pelloista suurempi sijaitsee Aurajoen rannalla ja pienempi Aurajokeen laskevan Vähänjoen rannalla. Suojakaistan on arvioitu vähentävän pelloilta Aurajokeen tulevan ravinnevaluman määrää typen osalta 70 % ja fosforin osalta 50 % ja Vähäjokeen typen osalta 75 % ja fosforin osalta 21 %. Tehokkuuden eroama peltojen välillä selittyy eroilla maanmuokkauksessa, pellon ominaisuuksissa ja suojakaistan leveydessä. Nämä kaksi suojakaistaa muodostavat yhteensä 5,6 hehtaarin laajuuisen alueen, joka vähentää ravinnevalumaa pelloilta 240 kg N/y ja 40 kg P/y.

Jos huomioidaan vähenemä Itämereen kulkeutuvan ravinnevaluman osalta ja maanviljelijöiden kannattavuusnäkökulma, suojakaistojen nettohyöty sopimuskaudelta oli 41 000 - 507 000 euroa Aurajoen rannalla ja -4 000 - 20 000 euroa Vähäjoen rannalla. Tulos riippuu Itämeren suojelun kokonaistuloksesta. Tulokset ovat lupaavia, koska ravinnevaluman vähenemä luonnollisesti moninkertaistuu mikäli suojakaistoja käytetään laahasti alueella. Lisäksi, suojakaistojen käyttäminen näyttää kannattavalta myös sekä maanviljelijän että laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Taustatiedot

Jotta suojakaistoille voi saada EU:n erityisympäristötukea, suojakaistat tulee perustaa paikkoihin, joissa ravinnevaluman ja eroosion riski ja näiden kautta riski negatiivisille vaikutuksille paikallisvesistöön on suuri. Rakennus- ja hoitosuunnitelma suojavyöhykkeelle täytyy tehdä 5-10 vuodeksi. Lannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttö suojakaistalla on kielletty.

Toimenpiteen vaikutuksiet ja arvo arvioitiin kustannushyötyanalyysissä, joka toteutettiin osana EU Life+ -rahoitteista CITYWATER-projektia.

Lisätietoa suojakaistoja koskevasta analyysistä löydät täältä!

Lisätietoa kustannushyötyanalyysistä löydät täältä!

Lisätietoja

Nimi: Timo Sirkiä   ●  Sähköpostiosoite: timo.sirkia (a) turku.fi   ●  Kotisivu: http://www.turku.fi/