Toimenpidepankki

Toimenpidepankki

Kaipaatko inspiraatiota tai esimerkkejä vesiensuojelusta? Mahdollisia toimenpiteitä on paljon. Toimenpidepankista organisaatiosi saa konkreettisia ideoita ja esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita Itämerihaasteen verkostoon kuuluvat organisaatiot ovat toteuttaneet. Niitä voi selata teeman, toimijatyypin, maan, vuoden tai hakusanan perusteella.

Liity Itämerihaasteen verkostoon – sitoudu vesiensuojelutyöhön ja hyödynnä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. Ohjeet löytyvät täältä.
Toimenpidepankkiin voi aina lähettää ideoita uusista toimista. Kuuluuko organisaatiosi jo Itämerihaasteen verkostoon? Onko teillä hyviä esimerkkejä vesiensuojelutoimista, joita haluaisitte jakaa? Kertokaa meille työstänne täyttämällä tämä lomake. Lisäämme toimenpiteenne kartalle.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Selaa toimenpiteitä

Vesiensuojeluteema

Työkaluteema

Maa

Toimijaryhmä

Avainsana
Vuosi

Vapaa sanahaku

Pilaantuneiden sedimenttien puhdistusruoppaus

Toteuttaja: Turun satama   ●   Vuosi: 2009   ●   Osoite: Linnankatu 90, Turku, Suomi

Aurajoen puhdistusruoppaukset tehtiin Turun Sataman toimesta aikavälillä 6.10.2008-30.1.2009. Kokonaismassamäärä, joka läjitettiin stabiloimalla Pansion eristysaltaaseen, oli noin 88 000 m3.© Port of Turku

Kuvaus

Aurajoen alajuoksulla oli todettu pilaantuneita sedimentejä laajalla alueella. Tehtyjen tutkimusten perusteella pohjan sedimenteissä (0-20 cm) esiintyi yleisesti tributyylitinaa (TBT), lisäksi joidenkin raskasmetallien arvot olivat koholla.

Hyödyt

Aurajoen alajuoksun pohjasedimentit saatiin puhdistettua. Täten pystyttiin eliminoimaan haitta-aineiden leviäminen virtausten mukana laajemmalle alueella Aurajoen vaikutusalueen salmissa ja myöskin satama-alueella. Turun Sataman kannalta kyseessä oli ennaltaehkäisevä työ. Jatkossa satama-alueelle virtausten mukana Aurajoesta tuleva kiintoaines on entistä puhtaampaa eikä täten aiheuta ongelmia Sataman kunnossapitoruoppauksille.

Taustatiedot

Toimenpide oli vapaaehtoinen. Satama näki tarpeelliseksi toteuttaa alueen puhdistusruoppaus ennalta ehkäisevänä toimena. Hankkeeseen liittyi myös EU-Life STABLE -projekti, jossa kehitettiin Pansion pengeraltaassa pilaantuneiden sedimenttien käsittelytekniikkaa.

Lisätietoja

Nimi: Markku Alahäme   ●  Sähköpostiosoite: markku.alahame (a) turku.fi   ●  Kotisivu: http://www.portofturku.fi/